top of page
Search

【地产小讲堂#9】🇨🇦如何优雅地自己把房子租出去 | 学会这5招省钱又省心?


1. 打理好再上市

2. 发布房源(Kijiji、Marketplace、51.ca、房大师等)

3. 仔细审核租客的资料

4. 签订租约

5. 交接

1 view
bottom of page